L’ agenda

juin 2019
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
27 mai 2019 28 mai 2019 29 mai 2019

20 : 15 : NAP/Marc

20 : 15 : NAP/Marc
30 mai 2019

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

20 : 00 : Formation initiateur

20 : 00 : Formation initiateur
31 mai 2019

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon
1 juin 2019

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon
2 juin 2019

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Mont Saint Michel

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon
3 juin 2019

20 : 15 : Dp/A. Warneys

20 : 15 : Dp/A. Warneys
4 juin 2019 5 juin 2019

20 : 15 : Dp/A. Warneys

20 : 15 : Dp/A. Warneys
6 juin 2019

20 : 15 : NAP/Frédérica

20 : 15 : NAP/Frédérica

20 : 30 : Réunion de bureau n°5

20 : 30 : Réunion de bureau n°5
7 juin 2019 8 juin 2019 9 juin 2019
10 juin 2019

20 : 15 : Dp/M. Gantois

20 : 15 : Dp/M. Gantois
11 juin 2019 12 juin 2019

20 : 15 : Dp/M. Gantois

20 : 15 : Dp/M. Gantois

20 : 15 : NAP/Annie

20 : 15 : NAP/Annie
13 juin 2019 14 juin 2019

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N2

12 : 00 : Sortie N2
15 juin 2019

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N2

12 : 00 : Sortie N2
16 juin 2019

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N2

12 : 00 : Sortie N2
17 juin 2019

20 : 15 : Dp/A. Leroux

20 : 15 : Dp/A. Leroux
18 juin 2019 19 juin 2019

20 : 15 : Dp/A. Leroux

20 : 15 : Dp/A. Leroux
20 juin 2019

19 : 15 : Repas de fin de saison

19 : 15 : Repas de fin de saison
21 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
22 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
23 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
24 juin 2019 25 juin 2019 26 juin 2019

20 : 15 : NAP/Christian

20 : 15 : NAP/Christian

20 : 15 : NAP/Jean Pierre

20 : 15 : NAP/Jean Pierre
27 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
28 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
29 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3
30 juin 2019

Journée entière: Réservation fourgon

Journée entière: Réservation fourgon

12 : 00 : Sortie N3

12 : 00 : Sortie N3